Humans in harmony 
with their spirit
are like a river flowing.
They go where they will
without pretense
and arrive at their destination
prepared to be themselves

and only themselves.

Heb je wel eens bewust bij een rivier gestaan? De stroming van het water gezien, gehoord, gevoeld? Die stroming is er gewoon, gaat altijd door. Er straalt vaak rust vanaf, die continue stroom. Het water wat zijn weg zoekt, wat zijn weg weet, langs stenen, langs oevers. Er straalt ook kracht vanaf, rustig kabbelend of hard kolkend. 
Om zo als mens te zijn, te leven; rustig, stromend, krachtig en je weg wetend. Ik wens het je toe!

 


Ingedingen